Çalışma Arkadaşlarımız ›
Vizyon & Misyon ›
Sterilizasyon & Dezenfektasyon ›
Randevuya Gelirken ›
emident_logo dental_turizm
telefon
slogan
Duyurular
 

Emident
Yeni Web Sitesi İle Yayında...

 

Kliniğimiz İSO 9001:2008 Belgelidir.

 
  Sık Sorulan Sorular
 

İmplant Nedir?

Diş Beyazlatma Nasıl Yapılır?

Zirkonyum Diş Nedir?

Bebeğimin Ağız-Diş Bakımı

  Anlaşmalı Kurumlar
 

Tuskon Üyeleri

Marifed Üyeleri

Bişad Üyeleri

İTO Üyeleri

Akbank Çalışan ve Emeklileri

Halkbank

Ziraat Bankası

Finansbank

İşbankası

Yapikredi

Kuveytturk

Türkfinans Katılım Bankası

BankAsya

Aksigorta

THY

Şişli Belediyesi

TBMM

TOBB

Fatih Kolejleri

Fusem

Fatih üniversitesi

Bilgi Üniversitesi

Ufuk Kolejleri

Doğa Kolejleri

Boğazhisar Koleji

Tuzder

Kimse Yokmu Derneği

Yıldız Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

BJK koleji

Özel sağlık sigortaları ...

 
  Emident TV 
videolar
 
       
facebook twitter youtube likedin likedin

Kurumsal

Vizyon

Emident; bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden asla ödün vermeden, insanlık onuruna saygılı, açık, dürüst, güvenilir ve en yüksek kalitede ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaya kararlıdır.

Emident; hekimleri ve personeli, yaptığı işin insanlık için anlamını, önemini, ve kutsallığını her zaman ön planda tutacaktır.

Emident; gelecekte, yaptığı iyi şeylerle anılan, topluma karşı sorumluluğunun bilincinde, diş hekimliği mesleğine katkı sunmak için sürekli kendini geliştirip yenileyen bir kurum olmaya kararlıdır.

Emident; hasta memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışıyla yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada referans kabul edilen, saygın bir ağız ve diş sağlığı olmaya adaydır.

Misyon

  • Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden; meslek ilke ve ahlakına bağlı; açık, dürüst ve güvenilir bir tanı ve tedavi hizmeti sunmak.

  • Ağız ve diş sağlığı ile ilgili her türlü bilimsel gelişme ve uygulamayı takip eden, uluslar arası düzeyde referans merkezi olmak.

  • Ağız ve diş sağlığı alanında ki her türlü teknolojik, yenilik ve gelişmeden hastalarımızı faydalandırmak.

  • Sürekli eğitim, ölçme ve iyileştirme yöntemlerini kullanarak devamlı gelişmeyi ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim, işletim sistemi örneği vermek.

  • Hastaların ve çalışanların memnuniyetine odaklı, yüksek kalitede ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak.

  • Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı bilincinin artmasına katkıda bulunan bir klinik olmak. Bu alanda, her türlü iyileştirici sosyal çabayı elimizden geldiğince desteklemek

Hasta Hakları

1.Hizmetten genel olarak yararlanma:
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2.Eşitlik içinde hizmete ulaşma:

Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3.Bilgilendirme:
Hastalar, durumlarıyla ilgili tıbbi gerçekleri, önerilen tıbbi girişimleri ve her girişimin potansiyel risk ve yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu, tanı, prognoz, ve tedavinin gidişi konularını içerecek şekilde, sağlık durumları konusunda tam olarak bilgilenme hakkına, her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,
 
4.Kuruluşunu seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 
5.Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:

Hastalar, hem yüksek teknik standartlar hem de sağlık personeliyle arasındaki insani ilişkiler bakımından kaliteli sağlık hizmetleri hakkında, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
 
6.Bilgi isteme:

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7.Mahremiyet:
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,

8.Rıza ve İzin:
Hastanın bilgilendirilmiş onayı herhangi bir tıbbi müdahalenin ön koşuludur. Dolayısıyla tıbbi müdahalelerde rızanın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetlerden faydalanmaya,

9.Reddetme ve durdurma:

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

10.Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11.Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

12.Saygınlık görme:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

13.Rahatlık:
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14.Ziyaret:
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,
 
15.Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 
16.Müracaat, şikayet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 
17.Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya, HAKKI VARDIR.

 
siniflarimiz acil_durum_eylem_plani insan_kaynaklari tavsiye_edin oneri_talep dokumanlar sss iletisim
Polikliniğimiz Doktorun Makaleleri Çalışma Arkadaşlarımız Randevuya Gelirken Öneri / Talep Dökümanlar S.S.S İletişim / Ulaşım
 
     
Dental Turizm ›
Online Kayıt ›
 
Site içerisinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez. Bu bilgiler hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmamalıdır.